Samenwerking

  • Praktijk is deelnemer aan het Facialis Spreekuur van de afdeling KNO en Plastische Chirurgie van het MUMC
  • De praktijk is lid van de Paramedische Werkgroep Hoofdhals Tumoren van MUMC Maastro-Clinic sinds 2013
  • Praktijk is deelnemer Transmurale Multidisciplinair Zorg CVA Team MUMC
  • Er wordt nauw samengewerkt met de Ergotherapie Praktijk van Sybil Mourmans, dit is haar email. Telnr: 0031 6 22375702. Zij komt bij u thuis voor een evaluatie / advies voor aanpassingen van de thuissituatie

Er wordt samengewerkt met de thuiszorg organisatie “Hortensia” van Hortance Colbers. Hortance is te bereiken op telefoon nummer 0031 6 53730858