Revalidatie aangezichtsverlamming

  • Mime therapy: rehabilitation of facial expression, Carien Beurskens/ 2003
  • De aangezichtsverlamming voorbij: medische, paramedische, psychosociale en esthetische gezichtspunten
    Ronald van Gelder (red), Carien Beurkens, Peter Heymans/ 2003