Fasciatherapie

Wat is Fascia?

Fasciatherapie is een nieuwe stroming binnen de kinesitherapie. Het is een zachte, diepgaande en niet-manipulatieve vorm van behandelen. Vertrekkend vanuit het lichaam en de beweging in de patiënt zorgt de fasciatherapie voor een beter functioneren, hierbij rekening houdend met de vitale, de psycho-emotionele en de factoren van een problematiek. Ze slaat een brug tussen de zuiver fysieke en de psychische benadering van klachten.

Fascia is synoniem voor bindweefsel. Het is een orgaan dat overal in ons lichaam aanwezig is. Vroeger werd bindweefsel beschouwd als een nutteloos vliesje rond botten en spieren. Door wetenschappelijk onderzoek is men echter gaan inzien dat de fascia juist een cruciale rol speelt in het functioneren van ons lichaam. Samen met het autonoom zenuwstelsel en het hormonaal stelsel beïnvloedt het de graad van spierspanning, het bewegingspatroon, de bloedcirculatie, de hormoonhuishouding, het stresssysteem, het humeur, de manier van emotioneel reageren, het denken en bijgevolg ook het gedrag. Het lijkt dan ook niet onlogisch dat de fascia een sleutelpositie inneemt in het ontstaan van allerhande klachten en aandoeningen.

Fascia is continu in beweging. Door de rek- en duwkrachten is het erg belangrijk voor het doorgeven van informatie in ons lichaam. Daarnaast bevinden zich in de fascia belangrijke waarnemingsorganen die informatie delen met onze hersenen.

De toestand en werking van de fascia spelen een belangrijke rol bij klachten als:

 • bewegingsstoornissen en pijn
 • geblokkeerde gewrichten
 • doorbloedingsstoornissen
 • functionele spijsverteringsstoornissen

Of er ontstaan psycho-emotionele stoornissen zoals:

 • psychische spanning
 • niet goed in je vel zitten
 • hoofdpijn
 • prikkelbaarheid
 • overgevoeligheid
 • concentratie- en perceptiestoornissen

De Behandeling

Fasciatherapie bestaat uit een manuele behandeling, een oefentherapie, introspectie en desnoods een therapeutisch gesprek.

De opbouw van een behandeling zal steeds afhankelijk zijn van de aandoening en de persoon die zich in de praktijk aandient. Bij stijfheid of acute gewrichtsblokkades ontspant hij het weefsel, bij slechte doorbloeding draineert en reguleert hij het vasculaire systeem. Het is een holistische aanpak, waarbij er steeds vertrokken wordt vanuit de noden van de persoon.

Indien de klacht zuiver lichamelijk is, volstaat manuele therapie met ondersteunende oefentherapie.

Bij meer complexe klachten zoals stressgebonden aandoeningen, aspecifieke klachten, nieuwe aandoeningen zoals fybromyalgie en CVS, of meer psychische aandoeningen zoals burn-out en depressie wordt de lichamelijke aanpak ondersteund en aangevuld met een psychogene benadering. Met het therapeutische gesprek kan tijdens en na de behandeling samen met de fasciatherapeut dieper ingegaan worden op de opgedane ervaringen, die dan kunnen bijdragen tot oplossingsmogelijkheden voor de problematiek.

Via aangepaste instructies wordt de patiënt zich bewust van wat er zich afspeelt in zijn lichaam; hij ervaart en ontdekt nieuwe bewegingspatronen, vergroot zijn bewegingsmogelijkheden, neemt spanningsveranderingen en andere nuttige fysiologische reacties waar. Verder kan er nagegaan worden wat de weerklank van de opgedane ervaringen in het dagelijkse leven zouden kunnen zijn.

Welke klachten?

 • Fysieke klachten: gewrichtsblokkades en pijn, ontstekingen van gewrichten en pezen, artrose en overbelasting
 • Functionele klachten: spijsverteringsproblemen, algemeen onwel voelen, ademhalingsproblemen
 • Circulatiestoornissen: oedeem, alle doorbloedingsproblematiek
 • Aspecifieke klachten en psycho-emotionele stoornissen: hoofdpijn, chronische pijn en/of vermoeidheid, slaap- en concentratiestoornissen, emotionele overgevoeligheid, CVS, fybromyalgie,
 • Secundaire klachten gerelateerd aan zware aandoeningen zoals Parkinson, kanker, Bechterew,
 • Vormende begeleiding: stress, traumaverwerking, angsten, concentratie- en perceptieproblemen,